Sveiseteknikk, deltid (FTT08D)

sveising2

 

Sveiseteknikerutdanning ved Chr. Thams fagskole tilbyr et treårig deltidsstudium som gir 120 studiepoeng sammen med et IWT (Internasjonal sveisetekniker) diplom. 

Studiet gir grunnleggende kompetanse om nasjonale-, internasjonale standarder og regelverk. Samt kunnskap om blant annet sveisemetoder og utstyr, materialers sveiseegenskaper, konstruksjon og utforming, samt fabrikasjon og prosedyrer. Med godkjent eksamen og fullført studium vil du få en fagskolegrad som sveisetekniker og tittelen IWT.

Som sveisetekniker vil du kunne fungere som sveisekoordinator, konstruktør, nasjonal sveisetekniker, Internasjonal sveisetekniker (IWT), sveiseinspektør, teknisk tegner, planlegger, arbeidsleder innen drift og produksjon eller innen personalutvikling og opplæring. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole. 

 

Praktisk informasjon:

  • Undervisninga foregår en fast dag i uka mellom kl. 0830 - 1530.
  • Vi følger skoleruta i Trøndelag, med fri i høytider, sommer, høst og vinterferie.
  • Undervisninga foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsninger, prosjektarbeider og ekskursjoner. Undervisningen gjennomføres via fysisk oppmøte og webinarer. Som nettstudent kan du kommunisere direkte med lærer og medstudenter via webinarets digitaleklasserom på samme måte som i et fysisk klasserom. (NB! Vi stiller krav om tilgang til internett, pc og headsett med mikrofon).
  • Er studenten forhindret i å delta, kan videoopptak av forelesningen sees gjennom vår digitale læringsplattform i ettertid.
  • Vår digitale læringsplattform Canvas,får du tilgang til fremdriftsplaner, fagstoff  og annen relevant informasjon som angår studiet
  • Fagskolen er statlig finansiert. Som student må du kun dekke utgifter til nødvendig læremateriell og evt reiseutgifter.  
  • Det er obligatorisk oppmøte til prøver og eksamener.(Skriftlig avtale kan evt inngås med hjemstedets skole/bedrift)
  • Utdanningen går som deltid over 3år

Sveiseteknikk.

Mer info om Sveiseteknikk:

Internasjonal sveisetekniker - IWT

Chr. Thams fagskole utdanner internasjonale sveiseteknikere. Godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravet for å kunne lede sveiseaktiviteten i forbindelse med produksjon av:

  • Stålbygg landbasert (Samsvarsvurdering og CE-merking) 
  • Offshorekonstruksjoner (Kvalifisert iht. NORSOK)

Den nye standarden NS-EN 1090 for utførelse av stålbygg på land, som erstatter NS 3464 fra 1.mars 2010, stiller nye krav til dokumentert kompetanse. IWT-godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravene.

NORSOK-standardene har lenge stilt krav om IWT-godkjenning for å kunne stå ansvarlig for kvalitetssystemer i forbindelse med produksjon av offshorekonstruksjoner.

Neste planlagte oppstart høsten 2020
Søknadsfrist 15. april

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

Logo TF