DSC 0057

Prosessfag, deltid

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der du i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Det vil være mulig å velge mellom to fordypninger "Generell prosess" og "prosessteknikk med fordypning i Vann og miljøteknikk". 

Økende internasjonalisering har de siste årene gitt grunnlag for vekst i den norske prosess- og næringsmiddelindustrien. Næringslivet etterspør nå flere fagteknikere/fagskoleingeniører til den kommunale sektoren, marin sektor, olje- og gassindustrien, og næringsmiddelindustrien. Våre ferdigutdannede studenter er ansatt hos bla.  Aker BP, Wacker Holla, Wacker Chemicals, Washington Mills, Rana- Karasjok- kommune mfl. 

Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Studiet kvalifiserer til stilling som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore. 

Skolen har brukt de lokale valgfagene i den nasjonale læreplanen og laget følgende alternativer av utdanningen.

  • Generell prosess
  • Med valgfag i Vann og miljøteknikk

Prosessteknikk med med valgfag i Vann og miljøteknikk er utviklet i samarbeid med sentrale aktører innen fagområdet som Norsk Vann, Mattilsynet og Trondheim Bydrift.

 

Bildet øverst på siden er fra skolens kjemilab.

 

 

Logo TF