Maskinteknisk drift, deltid (FTT05D)

Maskinteknisk drift

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Maskinteknisk drift på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med  webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang. Maskinteknisk drift gir deg kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien, der produksjonslogistikk og vedlikeholdsstrategier er sentrale temaer. Studiet gir god kompetanse innenfor strategisk bedriftsledelse, og du får et solid teknisk grunnlag gjennom fokus på automasjon, materialkunnskap, produksjonsmetoder og vedlikehold. Våre studenter er ansatt hos bla. Orkel, Oris, Aker Verdal, mfl. 

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon. Relevante fagbrev vil for eksempel kunne være:

 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet er bygget opp elleve emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 
5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 
6. Materialkunnskap
7. Energiteknikk m/faglig ledelse 
8. Logistikk m/faglig ledelse  
9. Produksjon og vedlikehold m/faglig ledelse 
10. Lokal tilpassing/ spesialisering m/faglig ledelse
11. Hovedprosjekt 

 


Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utvikling og ledelse av produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien, som f.eks. prosjektingeniør, rådgivende ingeniør, driftsleder/anleggsleder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør. Du kan også jobbe med salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer eller som faglærer i videregående skole og fagskole.

 

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

 

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

 

Logo TF