Studiets oppbygging

3EK, Kull H18 (2018-2021) 

Emne 1:  00TE03A

Realfaglige redskap                                                                                                  Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Anne Ragnhild Rønaasen , Gunnar Wiger

Emne 2:  00TE03B

Yrkesrettet kommunikasjon                                                                                      Oppstart: H18, Avsluttende år V21

Lærere: Ragnhild Hynne, Laila Syrstad

Emne 3:  00TX00A

LØM- emnet                                                                                                            Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Toralf Larsson                                                                                         

Emne 4: 00TE00D

Elektriske systemer                                                                                                  Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Gunnar Wiger, Nils Ingar Halgunset, Stein Arne Aas

Emne 5: 00TE00E

Elektroniske systemer                                                                                            Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Per Sigbjørn Stølen

Emne 6: 00TE03F

Installasjonssystemer og automatiserte anlegg                                                        Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere:  Nils Ingar Halgunset

Emne 7: 00TE03G

Elektrisk kraftproduksjon og -distribusjon                                                                  Oppstart: H19, Avsluttende år H20

Lærere: Nina Værnes

Emne 8: 70TE03H

Spesialiseringsemne/valgbart emne (EKOM+ prosjektadministrasjon)                    Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere:  Nina Værnes, Asbjørn Solberg

Emne 10: 00TE03H

Hovedprosjekt                                                                                                        Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Asbjørn Solberg

 

 2EK, Kull H19 (2019-2022) 

Emne 1:  00TE13A

Realfaglige redskap                                                                                                  Oppstart: H19, Avsluttende år H20

Lærere: Anne Ragnhild Rønaasen , Nina Værnes

Emne 2:  00TE13B

Yrkesrettet kommunikasjon                                                                                      Oppstart: H19, Avsluttende år V22

Lærere: Ragnhild Hynne

Emne 3:  00TX00A

LØM- emnet                                                                                                            Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Toralf Larsson                                                                                         

Emne 4: 00TE00D

Elektriske systemer                                                                                                Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Gunnar Wiger, Nils Ingar Halgunset

Emne 5: 00TE00E

Elektroniske systemer                                                                                            Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Per Sigbjørn Stølen

Emne 6: 00TE13I

Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse                         Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere:  Nina Værnes, Sigurd Gosse

Emne 7: 00TE13J

Energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk med faglig ledelse                               Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Nina Værnes, Gunnar Wiger

Emne 8: 00TE13K

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse                         Oppstart: H21, Avsluttende år H21

Lærere:  Nina Værnes**

Emne 9: 00TE13L**

Elektriske installasjoner og –elenergianlegg med faglig ledelse                              Oppstart: H21, Avsluttende år V22

Lærere: Nina Værnes**

Emne 10: 00TE13H

Hovedprosjekt                                                                                                        Oppstart: H21, Avsluttende år V22

Lærere: Asbjørn Solberg**

 **Planlagt, ikke fastlagt, endring må påberegnes

 

1EK, Kull H20 (2020-2023) 

Emne 1:  00TE13A

Realfaglige redskap                                                                                               Oppstart: H20, Avsluttende år H21

Lærere: Gunnar Wiger

Emne 2:  00TE13B

Yrkesrettet kommunikasjon                                                                                  Oppstart: H20, Avsluttende år V23

Lærere: Laila Syrstad

Emne 3:  00TX00A

LØM- emnet                                                                                                        Oppstart: H21, Avsluttende år V22

Lærere: Toralf Larsson**                                                                                         

Emne 4: 00TE00D

Elektriske systemer                                                                                                  Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Gunnar Wiger, Nina Værnes

Emne 5: 00TE00E

Elektroniske systemer                                                                                              Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Per Sigbjørn Stølen

Emne 6: 00TE13I

Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse                          Oppstart: H21, Avsluttende år V22

Lærere:  Nina Værnes**, Sigurd Gosse**

Emne 7: 00TE13J

Energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk med faglig ledelse                            Oppstart: H21, Avsluttende år V22

Lærere: Nina Værnes**

Emne 8: 00TE13K

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse                      Oppstart: H22, Avsluttende år H22

Lærere:  Nina Værnes**

Emne 9: 00TE13L**

Elektriske installasjoner og –elenergianlegg med faglig ledelse                             Oppstart: H22, Avsluttende år V23

Lærere: Nina Værnes**

Emne 10: 00TE13H

Hovedprosjekt                                                                                                       Oppstart: H22, Avsluttende år V23

Lærere: Asbjørn Solberg**

**Planlagt, ikke fastlagt, endring må påberegnes

 

3EL, Kull H18 (2018-2021)

Emne 1:  00TE02A

Realfaglige redskap                                                                                               Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Anne Ragnhild Rønaasen , Gunnar Wiger

Emne 2:  00TE02B

Yrkesrettet kommunikasjon                                                                                Oppstart: H18, Avsluttende år V21

Lærere:  Ragnhild Hynne, Laila Syrstad

Emne 3:  00TX00A

LØM- emnet                                                                                                      Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Toralf Larsson                                                                                         

Emne 4: 00TE00D

Elektriske systemer                                                                                               Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere:  Gunnar Wiger, Nils Ingar Halgunset, Stein Arne Aas

Emne 5: 00TE00E

Elektroniske systemer                                                                                  Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Per Sigbjørn Stølen

Emne 6: 00TE02F

Elektronikk og elektronikkproduksjon                                                                        Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere:  Per Sigbjørn Stølen

Emne 7: 00TE02G

Databasert styreteknikk og elektronikk kommunikasjon                             Oppstart: V20, Avsluttende år H20

Lærere: Per Sigbjørn Stølen, Terje Olsen

Emne 8: 70TE02H

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom)+ prosjektadministrasjon.  Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere:  Asbjørn Solberg, Sigurd Gosse

Emne 9: 00TE02I

Hovedprosjekt                                                                                                  Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Asbjørn Solberg

 

3AU, Kull H18 (2018-2021)

Emne 1:  00TE01A

Realfaglige redskap                                                                                              Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere:  Anne Ragnhild Rønaasen , Gunnar Wiger

Emne 2:  00TE01B

Yrkesrettet kommunikasjon                                                                             Oppstart: H18, Avsluttende år V21

Lærere:  Ragnhild Hynne, Laila Syrstad

Emne 3:  00TX00A

LØM- emnet                                                                                                            Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Toralf Larsson                                                                                         

Emne 4: 00TE00D

Elektriske systemer                                                                                              Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere:  Gunnar Wiger, Nils Ingar Halgunset, Stein Arne Aas

Emne 5: 00TE00E

Elektroniske systemer                                                                                           Oppstart: H18, Avsluttende år V19

Lærere: Per Sigbjørn Stølen

Emne 6: 00TE01F

Energitekniske styringssystemer med faglig ledelse                                    Oppstart: H19, Avsluttende år V21

Lærere:  Sigurd Gosse, Asbjørn Solberg

Emne 7: 00TE01G

Reguleringstekniske systemer med faglig ledelse                                        Oppstart: H19, Avsluttende år V20

Lærere: Sigurd Gosse, Gunnar Wiger

Emne 8: 70TE01H

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse            Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere:  Sigurd Gosse, Asbjørn Solberg

Emne 9: 00TE01I

Hovedprosjekt                                                                                              Oppstart: H20, Avsluttende år V21

Lærere: Asbjørn Solberg

 

 

Logo TF