Energiledelse, deltid (FTE51D)

Det er et økende fokus på energibruk og produksjon i hele Verden og i Norge, og det blir stilt store krav til energieffektivisering og energiomlegging på alle områder.

Energiledelse

En energirådgiver fra fagskolen kan gå inn som energileder i bedrifter, ansatt i rådgivingsfirma, i offentlig forvaltning og andre steder hvor det er behov for ansatte med kunnskaper om energiteknologi og energiøkonomi.

Anbefalingsbrev fra ENOVA. Se også omtale av Lavenergiprogrammet.

Neste planlagte oppstart Høsten 2018
Søknadsfrist 15. april

Søknaden registreres på www.fagskoleopptak.no. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

 

Logo TF