Elkraft, deltid (FTE13D)

Elkraft bilde

 

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Elkraftfaget på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og Ekom-installatør. Elkraftfaget i Norge har heletiden vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Våre studenter er ansatt hos bla.  Vintervoll, Caverion, Bravida, Equinor, Bane NOR mfl. 

Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar ihht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen elektrofag. Relevante fagbrev vil kunne være:

 • automatiker
 • tavlemontør
 • vikler
 • elektriker
 • energimontør
 • energioperatør
 • heismontør
 • signalmontør
 • tavlemontør
 • togelektriker
 • skipselektriker

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 


1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer
6. Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse  
7. Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse
8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
9. Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
10. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder, inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore.

 

Mer informasjon finner du på: THYF.no

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

 

 

Logo TF