Elektronikk, deltid (FTE02D)

Elektronikk

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Elektronikkfaget på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Elektronikken har hatt en enorm utvikling siden utvikling av de første halvledere og transistorer på 1950-tallet. I dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i.

Studiet skal utdanne fagskoleingeniører med solid faglig kompetanse for praktisk arbeid, og et godt teoretisk grunnlag i en spennende elektroniske verden. Fagskoleingeniøren vil få innblikk i konstruksjon, programmering og vedlikehold av elektronikk og datamaskiner. Elektronikkstudiet gjør fagskoleingeniøren attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer og kommunikasjon nasjonalt eller internasjonalt. 

Etter de grunnleggende fagene i det første studieåret, vil utdanningen omhandle fordypningsemner innen analoge- og digitale systemer, elektronisk kommunikasjon, datamaskiner og operativsystemer, programmering, samt styring og reguleringsteknikk.

Noen emner består av obligatorisk lab-arbeid og/eller praktiske prosjekter, dette gir studentene praktiske erfaringer som kommer god til nytte i arbeidslivet. Vi legger opp undervisningen så praktisk som mulig, og hver student får tilgang på utstyr som gjør at lab-arbeid kan gjøres hvor som helst. Mye utføres som rene simuleringer i programvare, men vi bruker også enheter som for eksempel Arduino og Raspberry Pi.

Studiet gir også Ekom-eksamen, som kreves for autorisasjon fra NKOM.

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen elektrofag. Relevante fagbrev vil kunne være:

  • Automatiker
  • Avioniker
  • produksjonselektronikk
  • telekommunikasjon
  • dataelektronikk
  • svakstrømsmontør

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 


6. Elektronikk og elektronikkproduksjon 
7. Databasert styreteknikk og elektronikkommunikasjon 
8. Valgbart emne -Miljø og prosjektledelse med faglig ledelse eller EKOM med faglig ledelse
9. Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, salg eller som faglærer og opplæringspersonell på land og offshore.

 

 

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams74 17 63 48


 

Logo TF