Datateknikk

Chr. Thams fagskole har NOKUT-godkjenning for utdanningen Drift og sikkerhet.

Utdanningen i drift og sikkerhet er rettet mot teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Hovedfokus er drift av små og mellomstore datanettverk.

Logo TF