Bygg, deltid (TFB01D)

Bygg1.pngFagteknikere med fordypning bygg og relevant praksis, har kompe-tanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, i virksomheter som driv produk-sjon, vedlikehold, salg og kontroll av alle typer bygg.

En fagtekniker i byggfag kan søke om mesterbrev på visse vilkår.

Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Mer informasjon finner du på:

Neste planlagte oppstart høsten 2018
Søknadsfrist 15. april 2018

Søknaden registreres på http://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

  

Logo TF