Automatisering, deltid (FTE01D)

En fagtekniker i Automatisering har kompetanseautomatisering_large.jpg for å arbeide som mellomleder i bedrifter som produserer, kjøper, selger, installerer eller har service på produkt i fagområdet Automatisering.

Fagteknikeren har kompetanse slik at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimal og gir gode vilkår for mennesker og miljø. Utdanninga kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som leder, i produksjonsplanlegging, produktutvikling, produksjon og vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Mer informasjon finner du på:

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

Søknaden registreres på www.vigo.no.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

.

Logo TF