Anlegg, deltid (FTB02D)

Anlegg3.jpgFagteknikere med fordypning anlegg og relevant praksis, har kom-petanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere/ anleggslede-re, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, stikningstekni-kere i virksomheter som driv produksjon, vedlikehold og kontroll av alle typer anlegg, som for eksempel veganlegg, baneanlegg, dam-anlegg, kaianlegg, kraftverk m.m.

Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli fag-lærer og instruktør i videregående skole

Mer informasjon finner du på:

Neste planlagte oppstart høsten 2018
Søknadsfrist 15. april 2018

Søknaden registreres på http://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

 

Logo TF