Realkompetanse

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom,har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år. Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.Opplæring organisert for den voksne, skal tilpasses den enkeltes behov. Du skal derfor kunne få tilbud om opplæring som bygger på den utdanningen du har, samt den realkompetansen du kan ha opparbeidet deg gjennom deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsopplæring og lignende. Det betyr at du skal få videregående opplæring ut fra det nivået du står på.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at "voksnes rett" blir ivaretatt, og det er utarbeidet egne rutiner ved registrering, realkompetansevurdering og opplæring av voksne i Sør-Trøndelag.

Inntak til videregående opplæring for voksne skjer etter søknad på www.vigo.no.

Opplæringstilbud gis normalt to ganger i året: Jan/febr og aug/sept.

Ta gjerne kontakt med nærmeste videregående skole eller Fagenhet for videregående opplæring for mer informasjon.

Logo TF