Realfaglige redskap, -Yrkesrettet kommunikasjon, -Ledelse, Økonomi og Markedsførings fag (LØM)

innrammede plakater teknisk tegning og kalkulator 3

Realfaglige redskap (matematikk og fysikk):

Alle tekniske linjer på fagskolene har undervisning i matematikk og fysikk og utgjør emnet realfaglig redskap. Studentene skal innen sitt fagområde tilegne seg kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og verktøy som anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer, overslag og annen problemløsning.

Kommunikasjon

Yrkesrettet kommunikasjon (Norsk og engelsk):

Uansett om man arbeider selvstendig eller i grupper, er kommunikative ferdigheter viktig. Språket er verktøy til god skriftlig og muntlig kommunikasjon når det gjelder ulike sjangrer, mottakere, mål, kontekst og situasjon. Faget legger vekt på kommunikasjon i yrkesnære situasjoner, og ferdigheter i å kommunisere målrettet og funksjonelt. I tillegg fokuseres det på det å få en bevisst og reflektert holdning til egen og andres kommunikasjon.

 LOM boker2

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM):

LØM-faget har som siktemål å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger for bedriften med hensyn til intern ledelse og økonomistyring og ekstern tilpasning til ønsker og behov i markedet. Et gjennomgående trekk er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstilling i faget har et generelt preg, og eksemplene er hentet fra mange ulike bransjer og virksomheter.

 

 

 

Logo TF