MVS

Viktig informasjon til bedriftene (BiO)

Gjennom nasjonale og regionale tiltak er det startet en storstilt økonomisk redningsaksjon for bedrifter som rammes hardt av korona-situasjonen.

Lokalt har Orkladal Næringsforening, Næringshagen i Orkdalsregionen, Thamsklyngen, Chr.Thams Ressurs og Orkdal videregåande skole gått igjennom tilbudet om Bedriftsintern Opplæring (BiO).

Dette er en del av regjeringens tiltakspakke for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt.

BIO Trøndelag regisseres av fylkeskommunen og i vår region ligger det godt til rette for samarbeid med videregående skoler og fagskoler.

Les mer om tiltakene her:

Millioner til trønderske bedrifter 

Felles dugnad for trøndersk næringsliv 

 

ALLE BRANSJER OG BEDRIFTER KAN SØKE VED Å BRUKE www.regionalforvaltning.no

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med:
Orkdal videregåande skole  v/ Øyvind Togstad
Meldal videregående skole v/Anne Lise Eriksen Kirkholt
Chr. Thams Ressurs v/Morten Aspås
Chr.Thams fagskole v/Rune Wiggen
 

Næringshagen v/Berit Arntsen
Orkladal Næringsforening v/Ove J. Snuruås
Thamsklyngen v/ John Kåre Solem

DETTE ER EN MULIGHET FOR ALLE, BRUK MULIGHETEN !!
HUSK- OGSÅ PERMITERTE KAN DELTA

https://web.trondelagfylke.no/meldal-videregaende-skole/nyhetsarkiv/samarbeid-naringsliv---skole/

 

Logo TF