Student og studieteknikk

Det å være student

Det heter elev når man går grunnskolen, og student når man begynner å studere ved høyere yrkesutdanning (fagskole) eller Universitet

 

Hva er forskjellen?

En student er tatt opp til et studieprogram etter § 16 i lov om høyere yrkesfagutdanning. 

En elev har plikt til, og krav på utdanning etter opplæringsloven §2-1 grunnskolen og §3-1 videregående opplæring

 

Som student har du tidligere vært elev i den videregående skolen og tar nå dine første skritt som student på Fagskolen. Her møter du utvilsomt en annen hverdag. Som student blir du i  mindre grad fulgt opp som enkeltindivid av lærere og forelesere i de fleste studier. Studentlivet byr også på en stor personlig frihet – på godt og vondt, hvilket betyr at at du får et mye større ansvar for egen læring, som nå får en helt ny betydning. Det er derfor viktig at du tidlig lærer gode studieteknikker, kjenner til fagets studieplan, har kjennskap til lover, regler og forskrifter du forplikter til å følge som student. 

 

Å være student, kan være tøft! Avtal derfor med de som er hjemme og informer om at du må prioritere tid til studiene dine.

Mange studenter greier ikke å organisere og planlegge studiehverdagen slik at de jobber jevnt over hele semesteret. Andre kan ha problemer med å skjønne at man må engasjere seg  for å få utbytte av Studiet.

 

Her er noen viktige kjøreregler som student; 

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.

 

- Møt forberedt til forelesningene

- Lever oppgaver innen tidsfristen(Du har ingen rett på å få vurdert oppgaven etter fristen). Søk skolen om utsettelse i god tid før fristen er ute, dersom det er nødvendig. For eksamen gjelder eget regelverk, trykk her

Du må ha gjennomført og bestått alle arbeidskrav for å få gå opp til eksamen (NB! avsluttende eksamen for hvert emne) Rett til å gå opp til eksamen §4-5Krav om bestått for å gå videre §4-9

 - Manglende deltakelse, arbeidskrav, prøver, eksamener osv kan gi en ubehagelig overraskelse til eksamen og kan i ytterste konsekvens medføre ekskludering fra studiet pga manglende progresjon og poeng §4-5, § 4-9, 

Det kan derfor være smart å lese bøker om studieteknikk, livet som student og om oppgave skriving for å få mest mulig ut av studiet. 

Her kan du kjøpe disse bøkene: https://www.akademika.no/studer-smart

_____________________________________________________________________

 

 

Studieteknikker som fungerer

  1. Lag- og overhold en studieplan.

Reserver tid til studiene hver dag, på samme måte som du gjør med søvn og måltider. Hold deg til den planlagte timeplanen fra dag-til-dag. Hvor mye tid man trenger til studiene vil variere for hver enkelt student. Dersom man studerer på universitetsnivå med relativt få forelesninger i uken, kan tommelfingerregelen være å lese to timer for hver time man har undervisning. Forelesningen er nemlig bare begynnelsen – de virkelige studiene begynner idet du åpner boka.

2. Unngå overraskelser

Skriv ned dato og klokkeslett for alle innleveringer, prøver og eksamener i en oversiktlig kalender i notatblokken eller på pc-en din. Å vite nøyaktig hva du skal gjøre, og når, er et avgjørende steg mot å slippe skippertak og oppgaveskriving i siste sekund før innlevering.

 

3. Programmer "studiemodusen din"

Hvis du sliter med å konsentrere deg når du studerer, vil du ha mye å vinne på å lese i de rette omgivelsene. Studieplassen bør være et rolig sted med så få distraksjoner som mulig. Forsking viser at man lærer bedre dersom man studerer på samme sted og til samme tid hver dag. For eksempel, når du setter deg ned ved kjøkkenbordet, forventer du å spise. Når du slenger deg ned i sofaen rettes fokuset som regel mot TV-en, og i sengen er det søvnen (?) som er målet. Ved å gjøre det til en vane å studere på samme sted til samme tid hver dag, vil man altså med tiden assosiere dette med studier, noe som igjen vil bedre konsentrasjon, fokus og innstilling.

 

4. Ha nødvendig utstyr innen rekkevidde

Stedet hvor du sitter og studerer bør være tilrettelagt med alt utstyret du trenger. Avhengig av hva du skal gjøre, kan det være ting som penner, ordbok, vannflaske, pc, headset, leselampe, kalkulator og alle nødvendige bøker. Dette er for at du skal kunne studere uavbrutt – uten å måtte løpe frem og tilbake for å hente ting underveis.  Hvis du har mobilsvar på telefonen, la den gjøre jobben sin når du studerer. Eventuelle SMS-er, facebook-meldinger og tapte anrop kan du ta deg av når du er ferdig med å lese.

 

5. Ikke vent på at inspirasjonen skal komme

En idrettsutøver sitter ikke og venter på inspirasjon til å trene i oppkjøringen til et mesterskap. De tar seg selv i nakken og trener daglig for å være i toppform den dagen det virkelig gjelder. Dersom man trener gjennom hele natten før mesterskapet, vil de neppe imponere i sammenligning med dem som har trent jevnt og trutt gjennom hele sesongen. Akkurat som dem, må du innse at de daglige studiene er nødvendige – noe du ikke lar deg selv slippe unna. Det vil du garantert ikke angre når eksamensdagen kommer. 

 

6. Ha orden i "sysakene" dine

Forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom struktur og høye karakterer. Det å vite hvor du skal finne frem i notatene når du trenger dem er avgjørende. Sett av en egen del i notatblokken til de ulike fagene og temaene, slik at du enkelt kan finne frem og repetere det aktuelle stoffet. En oversiktlig notatsamling er en essensiell del av effektive studier

 

7. Bruk "dødtiden" effektivt

Såkalte «flash-cards» kan kanskje virke noe overflødige, men forskning viser at de faktisk er utrolig effektive læringsverktøy. På forsiden av kortet kan du skrive ned et tema eller et viktig begrep du skal lære, og på baksiden kan du skrive definisjonen eller en oppsummering av temaet. Ta gjerne med deg kortene hvor enn du går, og bruk dem når du har «dødtid». Dette kan være på bussen, under reklamepausene på tv, mellom settene på treningssenteret osv. Du vil bli overrasket over hvor mye du kan lære ved å bruke tiden hvor du ellers ikke gjør noe fornuftig.

 

8. "Overlæring" bedrer hukommelsen

Psykologer hevder at hemmeligheten bak det langsiktig læring er «overlæring», altså repetering til det kjedsommelige. Eksperter mener at selv når du føler at du kan et emne, bør du fortsette å pugge enda en stund. I en eksperimentell studie kom det frem at studenter som «overlærte» materialet husket fire ganger så mye etter en måned, sammenlignet med andre studenter. 

 

Alfabetet er et godt eksempel på overlæring. Bare tenk over hvor vanskelig det ville vært å pugge 29 bokstaver i en helt annen rekkefølge! Grunnen til at du husker alfabetet er at du har lest og hørt det så ofte at rekkefølgen kommer uten nevneverdig anstrengelse.

 

9. Jevnlig repetisjon/øving

Som punkt åtte sier, er repetering et viktig stikkord i det å lære. Men det er viktig å huske at repetisjonen også må opprettholdes over tid. Forskning viser at man kan glemme 80 prosent av det man lærer etter bare to uker, dersom man ikke repeterer stoffet i etterkant. Den første gjennomgangen bør komme svært kort tid etter at materialet først ble presentert og studert. Tidlig repetisjon fungerer som et vern mot glemsel og hjelper deg å huske mye lenger. Jevnlig og hyppig repetisjon gjennom hele semesteret vil definitivt betale seg når eksamensdagen kommer.

Kilde: Studenttorget.no

Logo TF