Studieplaner

Siden er under konstruksjon

Bygg 2020-2023

Anlegg 2020-2023

Elkraft 2020-2023

Maskinteknisk drift 2020-2023

Prosessteknikk 2020-2023

Sveiseteknikk 2020-2023

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 2020-2022

Rehabilitering 2020-2022

Melkeproduksjon og driftledelse 2019-2021

Automatikk 2018-2021

Elektronikk 2018-2021

Helse, aldring og aktiv omsorg 2018-2020

Barn med særskilt omsorg 2021-2023

 

 

 

 

Logo TF