Samlingsplaner

Laeringsbane

 

Samlingsdager for  studenter skoleåret høst 2020 og vår 2021

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2år Bygg 3år Bygg 3år Elkraft 1år Prosessteknikk 1år Bygg
2år Anlegg 3år Anlegg 3år Elektronikk 1år Prosessteknikk VA 1år Anlegg
2år Elkraft 1år Maskinteknisk drift 3år Automatikk 1år Elkraft 3år Maskinteknisk drift
  1år Sveiseteknikk

1år Psykisk helsearbeid

og rusarbeid

 

3år Sveiseteknikk
   

1år Rehabilitering**

(** tirsdager  2,3,4 semester)

   

NB! Endringer kan komme fram til 10.juni 2020 og Gjelder kun for 1års studentene!

 

Samlingsplaner for H2020/V2021 kommer innen 20 juni

 

 

Samlingsplaner H2019/V2020:

 

Feil på siden rapporteres til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Logo TF