Kvalitetssystemet

Siden er under konstruksjon

Chr. Thams fagskole  kan tilby 13 godkjente fagskolefordypninger akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ). Ett av kravene for slik godkjenning er at skolen har tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring ( se Lov om fagskoleutdanning, §2, og Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven, §7 ).

Chr. Thams fagskole har hele tiden hatt et system for kvalitetssikring av utdanningstilbudet. Skolen er iferd med å utvikle en ny kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen som er av vesentlig betydning for utdanningskvaliteten.

 

Logo TF