Kameraovervåking utvendig

SKI VIN A5 BLA square 600x600

Vi vil informere om at det nå er satt opp kameraovervåking ved Chr.Thams fagskole/Meldal vgs.

Det er tre kameraer som er montert på utvendig bygningsmasse, og disse er godt skiltet.

Formålet med overvåkingen er å forhindre hærverk og uønsket adferd på skolens område.

Tilgangen til videomateriale er begrenset til et fåtall personer ved skolen. Eventuell utlevering av videomateriale skal godkjennes av rektor i hvert enkelt tilfelle. Opptak kan kun overleveres politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker.

Opptakene blir automatisk slettet etter sju dager.

 

Med vennlig hilsen

Anne Lise Kirkholt

Rektor Meldal videregående skole/ Chr Thams Fagskole

Logo TF