Søknad fagskole

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no.

Søknadsfristen er 15. april kl. 23:59

Dokumentasjon som ikke allerede ligger i VIGO, f.eks. dokumentasjon av relevant arbeidspraksis, skal lastes inn i VIGO under "Vedlegg". Fristen er den samme som søknadsfristen: 15. april kl. 23:59.

Det er ikke lenger mulig å sende inn papirsøknad. Dersom du får problemer med å registrere din søknad elektronisk i VIGO, må du ta kontakt med oss på skolen eller Nasjonalt opptakskontor tlf. 51516885.

Logo TF