Styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

Styret er det øverste styringsorganet for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. Det har 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av disse blir valgt av fylkestinget etter hvert fylkestingsvalg. I styret sitter også i alt tre representanter fra partene i arbeidslivet, LO, NHO og KS i tillegg til en tilsattrepresentant, en studentrepresentant og to representanter utpekt av fylkesrådmannen. Styret er blant annet ansvarlig for skolenes utdanningstilbud.

Medlemmer i styret

  • Kari Anita Furunes (Fylkestinget – leder)
  • Terje Sørvik (Fylkestinget - nestleder)
  • Hanne Moe Bjørnbet (Fylkestinget)
  • Kirsten Indgjerd Værdal (Fylkesrådmannen)
  • Vegard Iversen (Fylkesrådmannen)
  • Annikken Kjær Haraldsen (KS)
  • Tone A. Vorseth Graneggen (LO)
  • Tord Lien (NHO)
  • Leif A. Bjerkan (studentene)
  • Stig A. Jakobsen (tilsatte)

https://www.trondelagfylke.no/thyf

 

Klikk her for å se sakslister og vedtekter fra Fagskolestyret 

Logo TF