Lenker

>>   Forskning.no Norsk og internasjonal forskning  
 
>>   Google Søk i vitskapleg litteratur  
 
>>   Kalender    
 
>>   Lånekassen    
 
>>   NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen  
 

Ressurssenter

>>   Røros ressurs    
 

Skoler

>>   Høgskolen i Sør Trøndelag    
 
>>   Meldal vgs    
 
>>   NTNU    
 
>>   Orkdal vidaregående skole    
Logo TF