Kontaktinfo

 

Postadresser:

Chr.Thams fagskole  Chr.Thams ressurssenter

Chr. Thams fagskole
Løkkenveien 117
7332 Løkken Verk

E-post: postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Telefon: (+47) 74 17 51 00

 

Orkdal vgs
Follo
7300 Orkanger

E-post: kriup@trondelagfylke.no

Telefon: (+47) 74 17 56 70

Besøksadresser:

Chr.Thams fagskole  Chr.Thams ressurssenter
Chr. Thams fagskole
Meldal videregående skole
Løkkenveien 117
7332 Løkken Verk

 


 

Orkdal vgs

Follo

7300 OrkangerLogo TF