Her jobber våre studenter

 

Anlegg 

 

Anleggstjenester AS

https://www.anleggstjenester.no/

AS Anleggsmaskiner

http://www.anleggsmaskiner.com/

BN Entreprenør

http://www.bne.no/

Consto

https://consto.no/

Gaula Betongservice AS

 

Haw Anlegg

http://hawgruppen.no/

Jordet Grustak AS

http://www.jordet-grustak.no/

Jøssund Maskinstasjon AS

http://jmaskin.no/

Kynningrud Fundamentering AS, avd Trondheim

https://www.kynningsrud.no/

Nasta AS, avd Stjørdal

https://www.nasta.no/

Orkdal kommune, Tekniske tjenester

https://www.orkdal.kommune.no/

Orkla Maskin AS

http://orklamaskin.no/

Rædergård Entreprenør AS

https://radergard.no/

SG Entrepenør AS

http://www.sge.no/

Solberg Maskin AS  

Søbstad AS

https://sobstad.no/

Trond Tverå AS

http://trondtvera.ipage.no/

Winsnes maskin & transport AS

http://www.winsnes-as.no/

 

 

Bygg

 

Bolig og næringsbygg AS

https://bnbygg.no/

Børset & Bjerkset Entreprenør AS  

https://www.bb-entreprenor.no/

Børø Byggservice AS

https://borobyggservice.no/

Con-Form AS

https://www.con-form.no/

Consto Midt-Norge

https://consto.no/

Dafro AS

https://www.dafro.no/

Entreprenør Team A/S

https://entreprenorteam.no/

Fredheim og Paulsby bygg AS

https://www.norgeshus.no/no/forhandlere/ norgeshus-fredheim-paulsby-bygg

HAW entreprenør

http://hawgruppen.no/entreprenor/

KR-Bygg AS

 

Kvål Bygg AS

 

Malum Bygg AS

 

Nesset Bygg AS

 

Næringsbygg betong AS

http://naeringsbygg.no/

Opplæringskontoret for byggfagene i Trøndelag

https://byggfagnt.no/

Recover Nordic

https://recover.no/

Ruta entreprenør AS

https://ruta.no/

Rædergård Entreprenør AS

https://radergard.no/

Trebetong as

https://trebetong.no/

Trondheim stål AS

https://www.trondheimstaal.com/

Trøpa Eiendom

 

Veidekke Entreprenør AS

http://veidekke.no/

VIBO entreprenør AS

http://www.vibo.no/

 

Automatisering
 
Autronica https://www.autronicafire.com/no/
Gorsetekra https://gorsetekra.no/
Lux Fiber  
   
Elektronikk
 
ABB AS https://new.abb.com/no
Autronica https://www.autronicafire.com/no/
Elkem https://www.elkem.com/no/
Langset Energy http://www.langset.no/
Nidar https://www.nidar.no/
Norske Skog  https://www.norskeskog.com/
Steinsvik AS https://www.steinsvik.no/no
   
Elkraft

 

Argon Elektro AS

http://argon.no/

Autronica

https://www.autronicafire.com/no/

Bane NOR

https://www.banenor.no/

Bergstaden Elektro

http://www.bergstaden-elektro.no/

Bravida, Trondheim

https://www.bravida.no/

Buvik Elektro

https://www.buvik.no/

Caverion

https://www.caverion.no/

Elteam AS 

https://www.el-team.no/

Eltron AS http://www.eltron.no/
Elektro-Team http://www.elektro-team.no/
El consult https://www.elconsult.no/
Equinor forskningssenter https://www.equinor.com/
Fallrø Elektro AS https://www.fallroelektro.no/
Fosen videregående skole https://web.trondelagfylke.no/fosen-videregaende-skole
Høydal Prosjektering http://www.hoydal.no/
KIS Nord https://www.kis.no/
Kraftlaget Rise Elektro AS https://www.kre.no/
Kvål el-installasjon AS http://kvalel.no/
Lesja og Dovre elektro https://www.lesja-dovre.no/
Mesta AS http://www.mesta.no/
Norgesnett https://norgesnett.no/
NTNU drift https://www.ntnu.no/
Omya Hustadmarmor AS https://www.omya.com/pages/locations.aspx?map=eu
ON Energi http://onenergi.no/

OneCo Telecom AS avd. Operation Central

https://oneco.no/

Sagli Elektro http://www.saglielektro.no/
Selbu videregående skole https://web.trondelagfylke.no/selbu-videregaende-skole

Sokna Elektro AS

https://soknaelektro.no/

TecTel

https://www.tectel.se/

Vard Electro AS

https://www.vard.com/products/electrical/Pages/default.aspx

Vintervoll AS

https://www.vintervoll.no/

Wacker Holla

https://www.wacker.com/cms/en-no/home/home.html

Generell prosess
 
Aker BP https://www.akerbp.com/
MM Karton FollaCell AS https://www.mm-karton.com/en/company/mills/follacell/
Pipelife Norge AS https://www.pipelife.no/no/
RTC Offshore http://www.rtcoffshore.no/
Ranheim Paper & Board https://ranheim-pb.no/
Wacker Holla https://www.wacker.com/cms/en-no/home/home.html
Wacker Chemicals Norway AS  
Washington Mills AS https://www.washingtonmills.com/
 Shawcore (tidl Bredero Shaw)  
Vann og miljøteknikk
 
Franzefoss Gjenvinning A/S https://www.franzefoss.no/gjenvinning/
Hias IKS https://hias.no/
Karasjok kommune https://www.karasjok.kommune.no/
Narvik Vann KF https://narvikvann.no/
Nordby Maskin AS https://nordbymaskin.no/
Rana Kommune , Bydrift  https://www.rana.kommune.no/
Giske kommune

 https://www.giske.kommune.no/

Namsos kommune  https://namsos.kommune.no/
Trondheim kommune VA  https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/
Maskinteknisk drift
 
   
   
   
Sveiseteknikk
 
   
   
Logo TF