koronavirus 2871 cdc alissa eckert ms wide1.png article

Chr. Thams fagskole fortsetter nettundervisningen som normalt. All tilstedeværende undervisning på skolen er stoppet

11.03.2020

All tilstedeværende undervisning på skolen er stoppet. Undervisning på nett fortsetter som normalt 

De siste dagene har det vært en rask utvikling i smitte av koronavirus. Chr. Thams fagskole tar del i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen. Vi følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene, og innfører nå flere tiltak for å forebygge smitte i de kommende ukene:

All fysisk klasseromsundervisning på Chr. Thams fagskole er avlyst fra TORSDAG 12. mars kl.15:30

All undervisning vil fra og med fredag 13 mars være nettbasert fram til situasjonen endrer seg.

All undervisning via nett vil gå som normalt/planlagt.

Gjelder fram til etter påske/ubestemt tid. Følg nyheter gitt av Trøndelag fylkeskommune

 

Eksamen/Prøver

Vi arbeider med å tilrettelegge for digitale prøver og eksamener, og kommer tilbake med ytterligere informasjon om det. Studenter som har prøver i ukene før påske, skal gjennomføre prøven hjemmefra.

Chr. Thams fagskole skal ivareta studentenes studieprogresjon. Studentene skal sikres en vurdering som er upartisk og faglig betryggende, selv om prøve/eksamensformen vil være annerledes enn det som står i studieplanen.

I praksis betyr dette svært lite for våre undervisningstimer og våre faste samlinger, fordi over 50 % av våre studenter allerede følger oss via nettundervisning.

Refererer til informasjon om studienes organisering: "Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger i kombinasjon med webinarer (nettoverføring) som det tas videoopptak av . Hvert studie har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fag-emne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen"

 

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe 

For mer informasjon om koronaviruset henviser vi til FHI. Trykk her->Lenke

 

 

 

 

Logo TF