Psykisk helse og rus

Barn med særskilt behov

 

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams tilbyr en 2-årig, høyere yrkesutdanning i Barn med særskiltbehov på deltid med 60 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger en dag i uka, på skolen i kombinasjon med webinar, der du som student itillegg kan velge å delta som nettstudent, -desentralisert ved hjelp av to-veis videokonferanse. Utdanning mens du jobber - der du bor

Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår gjennomføres et større hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å skape nye ideer og finne løsningsforslag som kan bidra til økt verdiskapning i den virksomheten du har din tilknytning til.

Studiet tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor.  Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Det er et mål å legge til rette for at så mange barn og ungdommer som mulig skal ha et kvalitativt godt tilbud innenfor ordinær barnehage-, skole- og fritidstilbud

 

Logo TF