Bilde1 melk

Melkeproduksjon og driftsledelse (FPS07D)

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

 

Fagskole er videreutdanning etter videregående skole, og har lang tradisjon i tekniske fag.  Det har hittil ikke vært fagskole i landbruksfag, men det har i lengre tid vært etterspurt fra landbrukets organisasjoner. Chr. Thams fagskole og Skjetlein grønt kompetansesenter samarbeider om studiet. Utdanningen er nå godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Etter gjennomført ettårig fagskole skal studentene kunne:

  • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på melkeproduksjon med storfe
  • Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger og dyrevelferd
  • Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehushold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå
  • Produsere trygg mat med høg kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon

 

 Se mer informasjon på Produktblad for utdanningen.

 

Neste planlagte oppstart Høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

Søknaden registreres på www.fagskoleopptak.no / wwwvigo.no, eller sendes direkte til skolen, se adresse nederst på siden. Søknadsskjema finner du her. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

Logo TF