Fagskole Naturbruk

Chr. Thams fagskole og Skjetlein grønt miljø tilbyr to fagskoleutdanninger i naturbruk:

Fagskoleutdanningene i naturbruk er ettårige (60 fagskolepoeng), men vi tilbyr utdanningene som deltidsstudier over to år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Utdanningen er samlingsbasert og du kan enten møte på samlingene på Skjetlein eller du kan følge undervisningen via nettet (videokonferanse).

Krav til opptak er fullført treåring videregående utdanning innen naturbruk med noen avgrensninger. 
Nærmere informasjon under det enkelte studiet
.

Logo TF