Fagskole Naturbruk

Chr. Thams fagskole og Skjetlein videregående skole tilbyr to fagskoleutdanninger i naturbruk:

Fagskoleutdanningene i naturbruk er ettårige (60 fagskolepoeng), men vi tilbyr utdanningene som deltidsstudier over to år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Utdanningen er samlingsbasert og du kan enten møte på samlingene på Skjetlein eller du kan følge dem på Skype. Det blir også obligatoriske samlinger med praktiske emner og ekskursjoner.

Krav til opptak er fullført treåring videregående utdanning innen naturbruk med noen avgrensninger. 
Nærmere informasjon under det enkelte studiet
.

Logo TF