NATURBRUK

Glad ku 2

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams tilbyr i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige ut­danninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Utdanningene retter seg mot bønder/kommende bønder som ønsker yrkesutdanninger utover tilbudet i videregående skole, ansatte/framtidige ansatte i rådgivingsapparatet i landbruket og fagarbeidere i landbruket.

Fullført utdanning gir fagskolegrad på 60 studiepoeng og rett til å bruke tittelen agrotekniker.

De 1-årige utdanningene tilbys som deltidsstudier over 2 år. Det betyr at du kan være i full jobb mens du tar utdanningen.

Deltidsstudiet er organisert med samlinger på Skjetlein videregående skole og digital, synkron, undervisning. Det tas videoopptak av den digitale undervisning, disse gjøres tilgjengelig for studentene. Skjetlein ligger i Trondheim kommune, 17 km sør for byen.

De to studiene har egne studieplaner inndelt i ulike emner og tema. Emnet driftsledelse og økonomi er felles for begge studiene, og har felles undervisning. Andre studieår gjennomfører studentene også et tverrfaglig praksisrettet hovedprosjekt.

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du under det enkelte studiet:

Som student har du fulle rettigheter i Lånekassen, se www.lanekassen.no.

Selve undervisningen er gratis, men kostnader til skolebøker, datautstyr, bredbånd m.m., reise- og oppholdsutgifter under samlinger må studentene selv betale.

Søknadsfrist 15. april. Søknaden sender du elektronisk påwww.samordnaopptak.no

Logo TF